De surfar på vågorna för att få tala om Gud

Manhattan Beach, Kalifornien. Hon är från England, han från USA och de träffades på en våg i Australien. Nu är de båda engagerade i den internationella organisationen Christian Surfers. ”Det är på vågen vi bygger relationer för att berätta om Jesus”,­ säger Lydia och Mark när Dagen träffar dem på en strand i Los Angeles, Kalifornien.

http://www.dagen.se/livsstil/de-surfar-pa-vagorna-for-att-fa-tala-om-gud-1.778592